Certificeret 4-årig neokognitiv psykoterapeutuddannelse med speciale inden for metakognitiv terapi

Uddannelsen udbydes både i København og Vejle.

Neokognitivt Institut tilbyder en 4-årig psykoterapeutuddannelse på kognitivt grundlag inden for både 2. og 3. bølge med særlig vægt på metakognitiv terapi, som udgør uddannelses fundament. Der er tale om en vidensrig psykoterapeutuddannelse med superviseret færdighedstræning. Uddannelsesleder er Linda Burlan Sørensen, universitetsuddannet autoriseret klinisk psykolog og godkendt Specialist i Psykoterapi og Supervision af Dansk Psykolog Forening.

Hvis du allerede har taget relevante kurser eller uddannelser, kan du få dispensation og hoppe direkte på år 2. Kontakt os og hør nærmere om mulighederne.

Nye hold starter:

  • I København (april 2017). Se datoer og program her.
  • I Vejle (august 2017). Se datoer og program her.

I det følgende kan du læse mere om uddannelsen. Du kan få tilsendt den komplette studiebeskrivelse ved at sende en mail til: info@neokognitiv.dk.

Formål

Det overordnede formål med den 4-årige psykoterapeutuddannelse inden for kognitive terapier er at uddanne psykoterapeuter, der sikkert, ansvarligt, effektiv og etisk kan udføre psykoterapi baseret på kognition i praksis.

Uddannelsens mål og teoretiske ståsted

Uddannelsens teoretiske ståsted er evidensbaserede kognitive terapier bl.a. kognitiv adfærdsterapi samt terapiformer, tilhørende den tredje bølge. Det gælder eksempelvis Mindfulness-baseret psykoterapi, Acceptance and Commitment Therapy og Metakognitiv terapi. Den tredje bølge inden for kognitive terapier karakteriseres overordnet set ved, at omstruktureringen af tankeprocesser foregår på et højere niveau, der hæver sig over selve det tankemæssige indhold. Uddannelses teoretiske fundament udgøres af metakognitiv teori og metode.

Psykoterapeutuddannelsen lægger op til, at de studerende får en omfattende viden om de forskellige kognitive tankesæt, således at der opbygges en varieret og solid psykoterapeutisk redskabskasse. Øvelser og træning i at udøve psykoterapi er en essentiel del af uddannelsen, eftersom ”øvelse gør mester.”

Gennem undervisning, færdighedstræning, supervision, egenterapi/feedback på egen stil og selvrefleksion vil de studerende opnå:

  • en omfattende og evidensbaseret teoretisk viden inden for kognitivt baserede terapier
  • psykoterapeutiske kompetencer, der vil sikre en effektiv udøvelse af terapi i praksis
  • en bedre selvforståelse via egenterapi/feedback på egen stil samt
  • selvrefleksive kompetencer inden for de kognitive tankesæt.

Uddannelsen i korte træk: Teori, metode og praksis

Undervisningen i teori omfatter blandt andet følgende emner: Psykoterapiens historiske udvikling, de kognitive terapiers historiske udvikling i samfundsmæssig sammenhæng, teori om kommunikation, teori om udvikling og personlighedsdannelse, de kognitive terapiers mål, sygdoms- og sundhedsforståelse, teori om psykoterapeutiske processer, relationelle processer, psykopatologi, psykiatriske diagnoser, indsigt i psykofarmaka, evidensbaserede psykoterapimetoder samt metodik og empiri fra psykoterapiforskningen. Undervisningen i metode og praksis omfatter blandt andet relevante metoder og teknikker inden for de kognitive psykoterapier, anvendelsesområder, undersøgelsesmetoder (blandt andet personlighedstests, angst, depressions-, intelligens-, PTSD- og OCD-målingsinstrumenter), indikationer og kontraindikationer, prognose, evaluering og rapportering samt etik og moral.

Øvelser og træning i psykoterapi er en central del af vores uddannelse. Når du om godt fire år sidder over for dine første klienter, vil hele terapi-situationen således slet ikke være fremmed for dig. Uddannelsen omfatter desuden gruppesupervision, egenterapi/feedback på egen stil, selvrefleksion og studiegrupper.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Årspris: 45.000 kr. (Prisen inkluderer fuld forplejning og eksamensgebyr)

Sted:

Sjælland (København): Neokognitivt Institut, Kirkegårdsvej 25 A, 1. sal, 2300 København.

Jylland (Vejle): Neokognitivt Institut, Havneparken 14B, 7100 Vejle

Tilmelding: Via hjemmesiden: klik her. VIGTIGT: Ved tilmelding bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret alle Instituttets regler som beskrevet i tilsendt Studiebeskrivelse. Hvis du endnu ikke har modtaget Studiebeskrivelsen send os en mail til: info@neokognitiv.dk, så får du den tilsendt snarest muligt.

Uddannelsen er godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening på basis af evalueringen udført af analysefirmaet Reflektor efter Socialministeriets kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser.

Afbudsregler: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før kursusstart. Fra dette tidspunkt sker der ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Tilmeldingen er bindende et år ad gangen. Uddannelsen – eller dele af uddannelsen – kan ikke byttes til andre kurser, uddannelser eller kursusdage.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Følg os på Facebook.