Certificering-4-årig-psykoterapeut-uddannelse-kognitve-terapier-2015-Dansk-Psykoterapeutforening

Certificeret 4-årig kognitiv psykoterapeutuddannelse

 

Psykologia Felix – MetaKognitiv Psykologklinik tilbyder en godkendt 4-årig psykoterapeutuddannelse på kognitivt grundlag med særlig vægt på den tredje bølge inden for kognitive terapier.

Uddannelsen er godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening på basis af evalueringen udført af analysefirmaet Reflektor efter Socialministeriets kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser.

Hvis du allerede har taget relevante kurser eller uddannelser, kan du få dispensation og hoppe direkte på år 2! Kontakt os og hør nærmere om mulighederne.

NYT HOLD STARTER I AUGUST 2016. SE DATOERNE HER.

TILMELD DIG HER.

I det følgende kan du læse lidt om uddannelsen, og du kan få tilsendt den komplette studiebeskrivelse ved at sende en mail till: linda@psykologia.dk.

Formål

Det overordnede formål med den 4-årige psykoterapeutuddannelse inden for kognitive terapier er at uddanne psykoterapeuter, der sikkert, ansvarligt, effektiv og etisk kan udføre psykoterapi baseret på kognition i praksis.

Uddannelsens mål og teoretiske ståsted

Om godt fire år er du uddannet psykoterapeut og sidder over for de første klienter. Du rækker ned i værktøjskassen med metoder, der skal kunne hjælpe mennesket over for dig. Hvilket værktøj hiver du op af kassen til den tid? Det samme hver gang?

Ikke hvis du vil hjælpe så mange som muligt. Og helt sikkert ikke, hvis du tager psykoterapeutuddannelsen hos Psykologia Felix.  Vi udstyrer dig med en solid og varieret samling af værktøj, som du kan plukke fra for at møde dine klienters specifikke behov og problemstillinger.  Der findes forskellige kognitive tankesæt og metoder, og du vil få brug for dem alle som kommende psykoterapeut.

Uddannelsens teoretiske ståsted er Kognitiv adfærdsterapi (KAT). Det er en evidensbaseret metode, som anvendes til at få indsigt i personers aktuelle vanskeligheder samt giver dem redskaberne til at håndtere disse problemer. I kognitiv adfærdsterapi er der i høj grad fokus på tænkning og især på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd/handling.

I Psykologia Felix har vi til hver en tid vågne øjne rettet mod nye strømninger inden for de kognitive terapier. Uddannelsen præsenterer således de studerende for andre evidensbaserede terapiformer, som tilhører den tredje bølge inden for kognitive terapier. Det gælder eksempelvis Mindfulness-baseret psykoterapi, Acceptance and Commitment Therapy og Metakognitiv terapi. Den tredje bølge inden for kognitive terapier karakteriseres overordnet set ved, at omstruktureringen af tankeprocesser foregår på et højere niveau, der hæver sig over selve det tankemæssige indhold.

Uddannelsen foregår som eksternat (uden overnatning).

Uddannelsen i korte træk: Teori, metode og praksis

Undervisningen i teori omfatter blandt andet følgende emner: Psykoterapiens historiske udvikling, de kognitive terapiers historiske udvikling i samfundsmæssig sammenhæng, teori om kommunikation, teori om udvikling og personlighedsdannelse, de kognitive terapiers mål, sygdoms- og sundhedsforståelse, teori om psykoterapeutiske processer, relationelle processer, psykopatologi, psykiatriske diagnoser, indsigt i psykofarmaka, evidensbaserede psykoterapimetoder samt metodik og empiri fra psykoterapiforskningen. Undervisningen i metode og praksis omfatter blandt andet relevante metoder og teknikker inden for de kognitive psykoterapier, anvendelsesområder, undersøgelsesmetoder (blandt andet personlighedstests, angst, depressions-, intelligens-, PTSD- og OCD-målingsinstrumenter), indikationer og kontraindikationer, prognose, evaluering og rapportering samt etik og moral.

Øvelser og træning i psykoterapi er en central del af vores uddannelse. Når du om godt fire år sidder over for dine første klienter, vil hele terapi-situationen således slet ikke være fremmed for dig. Uddannelsen omfatter desuden gruppesupervision, egenterapi/feedback på egen stil, selvrefleksion og studiegrupper.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pris: 45.000 kr. (pr. år inklusivt eksamensgebyr og fuld forplejning)

Sted: Psykologia Felix – MetaKognitiv Psykologklinik

Amagerbro Sundhedscenter, Kirkegårdsvej 25A, 1. sal, 2300 København S.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Følg os på Facebook.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.